Medlemskab 2019-2020

 

Det koster 200 kr. årligt, at være medlem af Frivilligcenter Tønder. Et medlems år går fra juli til juli. Medlemskabet giver mulighed for gratis brug af vore lokaler, ligesom det sikrer ret til vores foreningsservice og giver bl.a. nedslag i priser for trykning af foldere og andet PR materiale og som medlem er man sikret en plads til vores arrangementer før ikke medlemmer. Vi har her i starten af september,  medlemmer.

 

Desuden får I nyhedsbreve og en plads på vores hjemmeside med et link til jeres evt. egen hjemmeside. En ordning, mange har været meget glade for.

 

 

Sidst, men ikke mindst, støttes et godt formål og sikrer Frivilligcentret dokumentation for vores eksistensberettigelse.

 

 

Jævnfør vores vedtægter kan et medlemsskab kun tegnes af den enkelte forening og ikke via netværk.  

 

Medlemsforeninger pr 01.09.2018

De Sorte er med hjemmeside 

 

Børn og unge

Humitære foreninger 

Støtteforeninger 

 

Sygdoms- og patientforeninger 

Vennekredse 

 

Efterløns- og Pensionistforeninger  

 

Idræt, motion og samvær

 

Ældreaktivitetscentre  

 

Andet  

Aktivt Ældreliv