Hvad er et frivilligcenter?

 

Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer. Frivilligcenter Tønder er omdrejningspunkt for det lokale, frivillige, sociale arbejde, og vi har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige, sociale, indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

 

Der er nu, maj, 2019 68 frivilligcentre i Danmark. De er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.  

 

Find Frivilligcenter i Danmark her:

http://www.frise.dk/frivilligcentre/find-dit-frivilligcenter

Læs mere om FriSe her:

http://www.frise.dk/

 

Frivilligcentrene løser sociale udfordringer
Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe velfærd og gode lokalsamfund. Men vi har en unik position: Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

 

Finansiering:   

Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig, social, forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.

Aktivt Ældreliv