Det kan vi

 

Over for vore medlemsforeninger har vi vi en række kerneydelser, nævnt nederst. men vi påtager os gerne andre arbejdsopgaver, alt efter hvad den enkelte forening har brug for. 

 

 • Yde foreningsservice overfor alle frivillige, sociale foreninger i Tønder Kommune
 • Yde bistand til ansøgninger om tilskud
 • Afholdelse af møder / relevante kurser / temadage
 • Hverve frivillige til frivilligt, socialt arbejde
 • Matche de frivillige til det rigtige "job"
 • Medvirke til netværksdannelse
 • Medvirke til etableringen af nye aktiviteter / foreninger
 • Være opsøgende i forhold til aktiviteter og tilbud, der kan være relevant for frivilligt arbejde
 • Gratis møde lokaler til frivillige, sociale foreninger.
 • Hjælpe med udarbejdelse af ansøgninger, foldere og andet materiale.
 • Vi tilbyde støttende samtaler og deltagelse i møder - hvor der er behov for det.

 

 

Aktivt Ældreliv