§ 18 ansøgning

 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

 

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Tønder Kommune, kan søge tilskud jævnfør § 18 i lov om social service.

Sigtet med støtten er at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger. Midlerne ydes især til aktiviteter, som er direkte målrettet borgerne.

Efterårets ansøgningsrunde tilgodeser bl.a. nye foreninger samt etablerede foreninger, der ikke fik søgt i foråret, eller som i løbet af året har påtaget sig nye frivillige opgaver. Derudover kan der søges tilskud til aktiviteter, som afholdes i starten af 2016.

 

Tilskudsguide samt ansøgningsskema fås ved Kirsten Nissen, tlf. 74 92 9427 – mail kn@toender.dk, eller kan hentes på kommunens hjemmesidewww.toender.dk.

 

I søgefeltet skrives: Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde. Ansøgningsfristen er den 30. september og svar på ansøgningerne meddeles i november.

 

Indsend gerne ansøgningen med bilag pr. mail eller log ind påvirk.dkfor at sende ansøgningen som digital post til Tønder Kommune.

 

Venlig hilsen


Kirsten G. Nissen Frivilligkoordinator Sekretariat Social, Arbejdsmarked og Sundhed tlf: 
74 92 94 27- Mobil 21 52 39 29 Mail: kn@toender.dk

Web:www.toender.dk- Facebook:www.facebook.dk/toenderkom

 

 

 

Aktivt Ældreliv