Specialiseret voksenområde

 

Vi har igennem en længere periode forsøgt at etablere vennekredse omkring det specialiserede voksenområde – altså alle vores specialinstitutioner så som f.eks. Løgumgårde, Klosterparken, Kanstaniebo…m.m. Det har vist sig ikke at være helt så enkelt endda, så da der på kommunalt plan blev tilsidesat 50.000 kr. til ”uddannelse af frivillige” til at virke i det felt, greb vi muligheden og etablerede en mere overordnet vennekreds.

 

Siden informationsmødet før sommerferien, har arbejdsgruppen haft et møde i midten af august og en gruppe unge er således nu i fuld gang med at hverve endnu flere frivillige og tilbyde deres energi til forskellige arrangementer på de omtalte institutioner.

 

Meningen er, at den enkelte institution melder ind til gruppen om hvad der foregår / hvor de evt. kunne have brug for et par frivillige hænder. Det kunne f.eks. være til en høstfest, til afholdelsen af en hygge fodbold – håndbold aften, til en idrætsdag eller….kun fantasien sætter grænser.

 

Når de ansatte på institutionerne har meldt ud, melder de frivillige tilbage med om – og i så fald – hvem der kommer ud til den givne aktivitet. De frivillige følges altid ad, så de altid er to afsted og aktiviteterne er afgrænsede med et start -og sluttidspunkt.

 

Der er oprettet en facebookside til formålet, hvor både de frivillige har en gruppe og hvor også brugerne kan melde ind.

Projektet er i sin startfase og der vil løbende blive arbejdet videre på evt. udvidelser / forbedringer.

 

Se facebook siden her:

https://www.facebook.com/groups/1805915109689795/

123

Aktivt Ældreliv