imagefp4Kontakt os:

 

 

 

 

Læs op

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bliv frivillig værge

 

Tønder Kommune er jf. Lov om social service § 57 forpligtet til at medvirke til, at der udpeges en egnet forældremyndighedsindehaver, når ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung.

Tønder Kommune har modtaget mange uledsagede unge, der står uden forældremyndighedsindehaver i Danmark. Til dem søger vi frivillige der frem til deres18. år, vil påtage sig opgaven som værge. Det vil selvfølgelig være rigtig dejligt, hvis der mellem den unge og hans værge opstår en relation der også varer ved ud over dette 18. år, men dette er ikke et krav til dig, når du påtager dig opgaven.

Opgaven indebærer, at du er ham behjælpelig i forhold til de beslutninger der skal træffes i hans liv som han grundet sin alder, ikke kan træffe uden en værge. Endvidere vil der være behov for, at du kan være hans bisidder i møder med kommunen osv. således at han kan få hjælp til at forstå den information han får.

Røde Kors kan tilbyde dig hjælp og støtte til varetagelsen af opgaven. Tønder Kommunes Børn- og ungeafdeling vil sikre, at denne kontakt formidles.

Kunne du tænke dig at påtage dig denne opgave, bedes du henvende dig til Louise Uhre Skaarup på telefon 21 15 42 75 eller mail: lus2@toender.dk.

Det skal oplyses, at det er Statsforvaltningen Syddanmark der endelig tager stilling til, hvorvidt du kan udpeges som værge, Tønder Kommune sørger for denne ansøgning og proces.