Landsbyernes dag i Rejsby

rejsby2 

 

Fokus på Landsbyerne – tredje møde, blev afholdt i Rejsby d. 2. marts fra kl. 16-17.30

Der var repræsentanter fra Rejsby Historisk samfund, Rejsby Husholdningsforening, Rejsby Idrætsforening, Rejsby Lodsejerforening og Fiskeriforening, Rejsby Menighedsråd og Rejsby Strandjagtsforening. Ud over de nævnte foreninger har Rejsby også en Jagtforening og en Veterantraktorforening.

 

Mødet blev afholdt i deres klubhus ved siden af Rejsby Europæiske Efterskole. Klubhuset bruges af alle foreninger i byen. Rejsby har 365 indbyggere så imponerende at de har så rigt et foreningsliv.

Foreningerne fungerer fordi de har et massivt samarbejde, på tværs arrangerer de foredrag, filmaftener, fastelavsfester, kurser, fællesspisning og meget mere. Foreningerne er alle repræsenterede i Lansbyrådet. I år kan både Jagtforeningen og Husholdningsforeningen fejre 80 års jubilæum.

 

I Rejsby har de et godt samarbejde med Rejsby Eropæiske Efterskole. Efterskolen samarbejder omkring foredrag, lægger hal til, til brug for byens badminton og sponsorerer Rejsby Posten, Rejsby Posten udkommer 4 gange om året, tænk at så lille en by kan leverer stof til 4 gange 24 sider. 

Rejsby Posten på facebook

 

I 2007 producerede Karen Littauer, via midler fra en Rejsby borger, filmen: "Rejsby en landsby ved Vadehavet, filmen kan lånes på biblioteket.

 

Det der kendetegner Rejsby er fællesskabet, værdierne, at de bærer i flok og at alle hilser på alle, med respekt for at nogle ønsker at holde sig for sig selv.

 

Det eneste problem Rejsby har, er det faldende børnetal, med humor og et smil står de uforstående over for dette, da byen har egen inseminør :-)

 

Vi fra Frivillicenter Tønder, takker for en hyggelig eftermiddag, stemningen var i top og små drillerier fløj hen over bordet. 

 

rejsby

 

 

 

 

Aktivt Ældreliv